Hoe verwerkt de metselaar het natuursteen?

Wij zijn al sinds 2008 specialist op het gebied van natuursteen metselwerk. Dit betekent dat we al aan veel mooie projecten mee hebben mogen werken en dat we ons expertise door de jaren heen hebben kunnen verbeteren. De ervaring leert dat de metselaar de uitdaging graag aan gaat en zijn best doet om natuursteen op een creatieve wijze te verwerken. Het verwerken van natuursteen hebben we afgestemd op de traditionele gevelsteen technieken, maar wanneer je een echte vakman zijn werk laat uitvoeren en hem de vrije hand geeft, dan pas krijg je er een prachtig plaatje voor terug.

Profielen

Het verwerken van natuursteen begint met het opstellen van profielen. Dit kan de metselaar op twee manieren doen. Ze kunnen ervoor kiezen om traditioneel op te stellen, maar dan wel op afstand met behulp van een hulpprofiel, of ze doen dit op de scherpe hoek. Bij beide manieren ontstaat de mogelijkheid om ook achter het profiel en de voegen te kunnen werken.

Opperen

Vervolgens is het tijd om te opperen. De stenen worden breed uitgelegd op een steiger zodat de verwerker er gemakkelijk bij kan en niet hoeft te zoeken in de pallets. De zichtzijde van de steen wordt naar boven gelegd zodat de verwerker de kleurnuances evenredig kan verdelen. Houd er rekening mee dat de aangeleverde pallets met natuursteen gemixt moeten worden. Op deze manier worden de stenen met de verschillende hoogtes met elkaar gemengd. Dit resulteert in een mooi totaalbeeld aan uw gevel.

Mortel aanmaken

Hierna wordt de mortel aangemaakt. Hierbij houdt de metselaar voornamelijk rekening met de kleur, die afgestemd moet zijn op de desbetreffende steen of steensoort. De droge mortel wordt aangemaakt met water en tot een goed verwerkbare substantie gemixt. De mortel dient hierbij minimaal 15-20 mm terug te liggen t.o.v. de voorzijde van de muur en de voegen hoeven hierna niet meer afgewerkt te worden. Alleen overbodige mortel op het moment van aanstijven verwijderen met de voegspijker. Wij adviseren om de mortel van Remix te gebruiken, wij werken al jaren samen met hen en hebben metselwerk natuursteen ook getest met deze mortel. Wij geven u graag advies over de kleur van de mortel voor uw project, deze leveren we graag mee met uw bestelling.

Zagen of breken

De volgende stap is optioneel, het kan namelijk mogelijk zijn natuursteen te moeten zagen of breken. Zagen gebeurt met een diamant zaagmachine en schoonleidingwater, om de breukstenen mee af te spoelen. Het metselwerk wordt het mooist als er weinig gezaagd wordt, dit wordt dan ook zoveel mogelijk vermeden. Onder breken verstaan we het op lengte knippen van een steen met een steenknipper of de stenen bekappen met een kaphamer.

Verontreiniging

Wanneer het metselwerk wordt opgebouwd is het noodzaak om verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen onze vakmannen door te metselen met een kwalitatieve dun/dikbedmortel die is afgestemd op de gekozen methode en het type natuursteen. Daarnaast is het ook erg belangrijk om te voorkomen dat regenwater in of op het metselwerk loopt. Goed afdekken en het water afvoeren zal hierbij helpen. Indien er verontreiniging plaatsvindt kan men dit met een cementsluierverwijderaar verwijderen van de steen.

Dilatatie

Bij opwarming vindt er uitzetting plaats en bij koeling krimpt het materiaal. Dit werken van het materiaal moet door middel van een dilatatie worden opgevangen, zo voorkomt u dat er scheurvorming in het materiaal ontstaat. Gemiddeld kan men uitgaan van om de 6 tot 8 m1 een dilatatie aanbrengen, afhankelijk van de situatie. Dit kan door middel van een meegemetselde dilatatie of een gezaagde dilatatie. Wij geven u graag advies over het aanbrengen van dilatatie volgens de geldende regels en in samenspraak met de constructeur, aannemer en architect.

Om ervoor te zorgen dat het gewenste resultaat behaald wordt begeleiden wij graag metselaars op de bouw tijdens het opstarten. Wij hebben jarenlange ervaring op de bouw, kennen onze producten door en door en zijn al vele uitdagingen op de bouwplaats tegengekomen. Wij geven dan ook graag tips en tricks over het metselen met natuursteen. De volledige verwerkingsvoorschriften vindt u hier.